AÇIK DERS D. ÇELENGIR ADINA AVDARMA KÜÜYÜN TEORETIK LIŢEYINDÄ

Çiçek ayın 22-dä, urok gagauz dilindӓ hem literaturada geçirdi üüredici D. Çelengir adına Avdarma teoretik liṭeyindӓ Marinova Mariya İvanovna. Urok verildi 3-a klasta. Temaya görӓ: «Ana dilim — tatlı bal» (tekrarlamak üürenilmiş materiala).  Söz teması: «M. Çakir — gagauzların aydınnadıcısı».

Urok geçirildi gezi hesabında, aydınnadıcı M. Çakirin yaşamak hem yaratmak sayfalarına görӓ. Üürenicilӓr bilgi yoluna çıktılar, erleşip virtual trenin vagonnarına. Trenin adıydı: «160 laf gagauzça!», angısı baalı M. Çakirin 160-ıncı yıldönümünӓ.

Uroon süresindӓ tren durgunardı stanṭiyalarda, neredӓ hesaba alınırdı temalar: Adlık, Nışannık, İşlik. Merak için katılırdı: söleyişlӓr, şiirlӓr, türkülӓr.

Başarıp tekrarlamayı, herbir stanṭiyada üürenicilӓr kabledӓrdilӓr eni informaṭiya M. Çakir için. Bu urokta anıldı M. Çakirin duuma günü hem gagauz yazısı arasında baalantı.

Urok geçti üüsek uurda, tamannandı koyulmuş neetlӓr. Herbir pay alanın canına erleşti hoşluk hem hodulluk Ana dilimiz için.

http://guogagauzii.md